СВЕТЛИНА И ЕКСПОЗИЦИЯ
Количеството светлина, което пада върху даден обект, се променя в зависимостот това колко е часът, какво е времето, както и някои други фактори.С подходящо количество светлина ще получиш ясно изображениеи тон на обекта.Експозициятазависи от осветеността на сниманата сцена-колко светлина преминава през обектива и за колко дълго.Следните фактори са определящи:
БЛЕНДА
Блендата представлява големината на отвора в диафрагмения механизъм на обектива.Колкото по широка е избраната бленда(от теб или автоматичните настройки на апарата), толкова повече светлина ще попадне върху матрицата във всеки един момент.Размерът на блендата на повечето фотоапарати може да се променя.За обозначаването на размера на блендата се използват поредица f/ числа.
Тези настройки, наричани f-позиции, са подредени в серия от най-голямата към най-малката.Най разпространените са: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
СКОРОСТ
Скоростта на затвора определя времето, за което пердето във фотоапарата остава отворено.Скоростта също може да бъде нагласявана.Или я избираш сам, или оставяш фотоапаратът да го направи при автоматичен режим.Колкото по-бавна е скоростта, толкова повече светлина ще достигне до сензора(филма), независимо от размера на блендата.Скоростите са обозначени в секунди и части от секундата върху скалата на фотоапарата.
Най-често срещаните скорости, от бавна към бърза са: 1 секунда, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 от секундата.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА СЕНЗОРА(ФИЛМА)
Числото ISO(съкр. от англ.International Standart Organization или Международна организация по стандартизация)отбелязва светлочувствителността на сензора(филма).